[cmsmasters_row][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text]

Կրկին Գոհաբանության տոն է, և մեր դպրոցում այն նշելը դարձել է ավանդույթ։ Օրը նշանավորվեց տոնական միջոցառումներով։ Աշակերտները նախ ներկայացրին տոնի ծագումը և դրան առնչվող սովորույթները։ Ուշագրավ էր Երախտագիտության ծառը, որի տերևների յուրաքանչյուրը կարող էր գրել շնորհակալության խոսքեր իրեն տրված ամենի համար։ Միջոցառման ավարտին իններորդցիները զարդարեցին ավանդական դդմի տեսքով թխվածքը և հյուրասիրեցին ներկաներին։

“Yet another Thanksgiving has come, and our school has celebrated this wonderful holiday as is the tradition. During the whole day students of different age told their friends and teachers about the origin of the holiday and what it symbolises. The highlight of the day was the Thank you tree which helped everyone to express their gratititude. In the end, nine-graders decorated a cake in the form of a pumpkin and a lot of cupcakes to treat their friends and teachers. My brilliant students of 9/4 and 6/4 did their best to make a little bit more of this wonderful holiday by giving thanks for not only the rich harvest and food but also for who they are and what they have. The celebration was great full of joy and happiness. It was a great fun for everyone. “

[/cmsmasters_text][cmsmasters_gallery shortcode_id=”7bsmlcboyl” layout=”hover” hover_pause=”5″ animation_delay=”0″]3434|https://chekhov.am/wp-content/uploads/2021/07/009-1-2-150×150.gif,3430|https://chekhov.am/wp-content/uploads/2021/07/002-4-1-150×150.gif,3431|https://chekhov.am/wp-content/uploads/2021/07/003-3-1-150×150.gif,3435|https://chekhov.am/wp-content/uploads/2021/07/010-2-1-150×150.gif,3436|https://chekhov.am/wp-content/uploads/2021/07/005-5-150×150.gif,3437|https://chekhov.am/wp-content/uploads/2021/07/006-4-1-150×150.gif[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]