Նորություններ

Մրցույթ «Տեխնոլոգիա» (26 դասաժամ) և «Ինֆորմատիկա» (22 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար

«Երևանի Ա. Չեխովի անվան N 55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում   է  մրցույթ  «Տեխնոլոգիա» (26 դասաժամ) և «Ինֆորմատիկա» (22 դասաժամ) առարկաներիուսուցիչների թափուր տեղերի համար: Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատուաշխատակցին է ներկայացնում դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի, բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ), անձը հաստատող փաստաթուղթ, «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում, ինքնակենսագրություն (Ձև 5), այլ պետությունների քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքըհավաստող փաստաթուղթ, Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ, հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայությանդեպքում), որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս/թ մայիսի 3-ը ներառյալ:...

ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԾՆՈՂՆԵՐ

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-ԻՆ ԿԿԱՅԱՆԱ ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ՉԵԽՈՎԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ  ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ: Օրակարգում՝ Դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի հավակնորդների ներկայացրած զարգացման ծրագրերի քննարկում: Դպրոցի տնօրենի ընտրության քվեարկություն: Այլ հարցեր: Օրը՝      2022 թվականի մարտի 1, Ժամը՝   18:00, Վայրը՝  Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ. 55 հիմնական դպրոցի  հանդիսությունների դահլիճ: Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամներ՝ Իռեն Մարտիրոսյան, Հասմիկ Բադալյան ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ՝ Ծնողական խորհրդում իրականացվող քննարկմանը կարող են մասնակցել նաև ծնողական խորհրդում չընդգրկված ծնողները: Ծնողական խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է ծնողական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Զարգացման ծրագրերի քննարկման արդյունքում դպրոցի ծնողական խորհրդում իրականացվում է փակ քվեարկություն: Ծնողական խորհրդի...