Նորություններ

ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ՉԵԽՈՎԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 14-ԻՆ ԿԿԱՅԱՆԱ ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ՉԵԽՈՎԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ:  Օրակարգում՝ Դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի հավակնորդների ներկայացրած զարգացման ծրագրերի քննարկում: Դպրոցի տնօրենի ընտրության քվեարկություն: 2. Այլ հարցեր:  Օրը՝   2022 թվականի հունիսի  14, Ժամը՝   18:00, Վայրը՝  Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ. 55 հիմնական դպրոցի  հանդիսությունների դահլիճ: Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամներ՝ Հասմիկ Բադալյան, Իռենա Մարտիրոսյան,  Դպրոցի ծնողական խորհրդի նախագահ՝ Ա. Աբրամյան  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ՝ 1.Ծնողական  խորհրդի նիստերը բաց են: Դպրոցի ծնողական խորհրդի կազմում չընդգրկված բոլոր ծնողները կարող են ներկա գտնվել նիստերին՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով: 2.Ծնողական խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է ծնողական խորհրդի անդամների...

Մրցույթի հայտարարություն

Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ.55 դպրոց ՊՈԱԿ Տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար             ՀՀ կառավարության 2010 թ-ի մարտի 4-ի N319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի  6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝ Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ.55 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտդիր պայմաններն են՝ ՀՀ քաղաքացիությունը. ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը /հավաստագիր/. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է՝ դիմում ՝հաստատության խորհրդի նախագահի անունով. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը. հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը. տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը...