Ծանոթացեք մեր դպրոցին

Տարրական դպրոցի մասնաշենք

Ընթերցասրահ

Քիմիայի և ֆիզիկայի լաբորատորիա

Դասարաններ

Կոնֆուցիուսի դասարան

Շախմատի դասասենյակ

Ամֆիթատրոն

Նիստերի դահլիճ

ՆԶՊ դասասենյակ

Օտար լեզուների, միջազգային կազմակերպությունների և հասարակայնության հետ կապերի մեթոդական կենտրոն

Մեր հրաշալի դպրոցի ամեն անկյունում մի հետաքրքիր դրվագ կա, մի պատմություն…