Category: Հայտարարություններ

Գրառում

Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ, 55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Չինարեն», «Ինֆորմատիկա» և «Տեխնոլոգիա» առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար

«Երևանի Ա. Չեխովի անվան N 55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ «Տեխնոլոգիա» (19 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (11 դասաժամ), «Չինարեն» (26 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար: Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև փետրվարի 2-ը ներառյալ: Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում` դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի, բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ...

Գրառում

Մրցույթի հայտարարություն

Երևանի Ա. Չեխովի զանվան հ.55 դպրոց ՊՈԱԿ Տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար ՀՀ կառավարության 2010 թ-ի մարտի 4-ի N319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետականհանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 2.1 կետերի համաձայն՝ Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ.55 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար: Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար...

  • 1
  • 2