Հայտարարվում է մրցույթ «Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ, 55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Չինարեն», «Ինֆորմատիկա» և «Տեխնոլոգիա» առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար

«Երևանի Ա. Չեխովի անվան N 55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ «Տեխնոլոգիա» (19 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (11 դասաժամ), «Չինարեն» (26 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար: Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև փետրվարի 2-ը ներառյալ: Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում` դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի, բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ […]