Նախահաշիվ 2021թ․

Նախահաշիվ 2020թ․

Հաստիքացուցակ 2020թ․

Նախահաշիվ 2019թ․

Նախահաշիվ 2019թ․

Հաստիքացուցակ 2019թ․

2018թ․ բյուջեի և ծախսերի տեղեկատվություն