Նինել Գասպարյան

1998 -2002 թթ. աշխատել եմ Հ. Աճառյանի անվան միջնակարգ դպրոցում որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի և փոխտնօրեն դաստիարակչական աշխատանքների գծով:
2002-2008թթ. աշխատել եմ Ա. Գրիբոյեդովի անվան միջնակարգ դպրոցում որպես աշխարհագրության և իրավունքի ուսուցչուհի:
2008թ-ից աշխատում Ա. Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցում` աշխարհագրության ուսուցչուհի: Սիրում եմ աշխատանքս, քանզի անչափ սիրում եմ աշակերտներիս, նրանց անսահման վստահությունը պարտավորեցնում է մշտապես կատարելագործվել թե’ որպես մարդ,  թե’  որպես մասնագետ: Կարևորում եմ առարկայի շրջանակներում աշակերտներին անհրաժեշտ գիտելիքների հաղորդումը, ինչպես նաև նրանց լավագույն բարեկամ դառնալու ցանկությունը: Աշխատում եմ հնարավորինս մատչելի և հետաքրքիր մատուցել դասը` օգտվելով դիդակտիկ նյութերից և ժամանակակից տեխնիկայի նորամուծություններից, որոնցով մեր դպրոցը վերազինված է: