Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ.55 դպրոց ՊՈԱԿ

Տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

            ՀՀ կառավարության 2010 թ-ի մարտի 4-ի N319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի  6-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝

Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ.55 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն զբաղեցնելու համար:

Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտդիր պայմաններն են՝

Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է՝

  1. դիմում ՝հաստատության խորհրդի նախագահի անունով.
  2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը.
  3. հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
  4. տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով
  5. ինքնակենսագրություն

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են Երևանի Ա. Չեխովի անվան N55 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ում

2022 թվականի մայիսի 18-ից մինչև հունիսի 7-ը ներառյալ , ժամը 10:00-ից մինչև ժամը 16:00, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային, տոնական և հիշատակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի հունիսի 21-ին ժամը՝ 14:00-ին, Երևանի Ա. Չեխովի անվան N 55 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ում:

Հասցե՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 16 Տեղեկությունների համար դիմել (093)383457 Լ. Մարտիրոսյան, lmartirosyan55@mail.ru