Հրաշքների գաղտնիքները

Հրաշքների գաղտնիքները

9-1 դասարանում քիմիայի դաս է: Սովորական դաս չէ. աշակերտները «հրաշքներ» են ցուցադրում և բացահայտում դրանց գաղտնիքները: Դասի նպատակը մեզ շրջապատող գործընթացները ճիշտ ընկալելն է, հասկանալը, թե ինչու են տեղի ունենում այս կամ այն քիմիական երևույթները: Աշակերտները ոչ միայն գեղեցիկ ու տպավորիչ փորձեր են ներկայացնում, այլև բացատրում են դրանց էությունը և գրատախտակին գրում տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաների հավասարումները: