2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-ԻՆ ԿԿԱՅԱՆԱ

ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ՉԵԽՈՎԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

 ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ:

Օրակարգում՝

  1. Դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի հավակնորդների ներկայացրած զարգացման ծրագրերի քննարկում: Դպրոցի տնօրենի ընտրության քվեարկություն:
  2. Այլ հարցեր:

Օրը՝      2022 թվականի մարտի 1,

Ժամը՝   18:00,

Վայրը՝  Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ. 55 հիմնական դպրոցի  հանդիսությունների դահլիճ:

Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամներ՝ Իռեն Մարտիրոսյան, Հասմիկ Բադալյան

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ՝

  1. Ծնողական խորհրդում իրականացվող քննարկմանը կարող են մասնակցել նաև ծնողական խորհրդում չընդգրկված ծնողները:
  2. Ծնողական խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է ծնողական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին:
  3. Զարգացման ծրագրերի քննարկման արդյունքում դպրոցի ծնողական խորհրդում իրականացվում է փակ քվեարկություն: Ծնողական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք:
  4. Դպրոցի ծնողական խորհրդում անցկացված փակ քվեարկության արդյունքում քվեարկությանը մասնակցած ծնողական խորհրդի անդամների առավելագույն կողմ ձայներ հավաքած հավակնորդը համարվում է դպրոցի տնօրենի՝ ծնողական խորհրդի թեկնածուն: