«Երևանի Ա. Չեխովի անվան N 55 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ «Տեխնոլոգիա» (19 դասաժամ), «Ինֆորմատիկա» (11 դասաժամ), «Չինարեն» (26 դասաժամ) առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղերի համար: Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև փետրվարի 2-ը ներառյալ: Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

  1. դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի,
  2. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),
  3. անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  4. «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում,
  5. ինքնակենսագրություն (Ձև 5),
  6. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
  7. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,
  8. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
  9. որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

Մրցույթը տեղի կունենա Երևանի Ա. Չեխովի անվան N 55 հիմնական դպրոցում՝ փետրվարի 7-ին, ժամը 14:00-ին: Հասցե՝ ք. Երևան, Բաղրամյան պողոտա, 16, հեռ.՝ 010 52 64 22