“Հայաստանի Հանրապետության մարզերը”․ Բաց դաս 5″5” դասարանում

“Հայաստանի Հանրապետության մարզերը”․ Բաց դաս 5″5” դասարանում

5/5 դասարանի աշակերտները դասղեկ Լ.Բաբայանի հետ կազմակերպել էին բաց դաս՝ “ՀՀ մարզերը” թեմայով: Աշակերտները ներկայացրին ՀՀ մարզերի աշխարհագրական դիրքը,սահմանները,պատմամշակութային կոթողները: Դասի երկրորդ մասում ուսուցչուհին տարաբնույթ մեթոդների և խաղերի միջոցով ամփոփեց դասը։ Հայրենասիրության յուրօրինակ դաս էր։