Լիցենզիա տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման համար

Լիցենզիա հիմնական ընդհանուր կրթություն իրականացնելու համար