Երվանդ Զաքարյան

2002թ.  ավարտել եմ  Րաֆֆու անվ. թիվ 36 միջնակարգ դպրոցը, այնու-հետև՝ Ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտը:
Գործող մարզիկ եմ, սպորտային 17 տարիների ընթացքում նվաճել եմ բազում տիտղոսներ:
Ներկա պահին աշխատում եմ  ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ  Ա. Չեխովի անվ. թիվ 55 միջնակարգ դպրոցում. զուգահեռ՝  ԵՊՀ  ֆիզդաստիարակու-թյան և սպորտի ամբիոնում որպես դասախոս: