2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 14-ԻՆ ԿԿԱՅԱՆԱ ԵՐԵՎԱՆԻ Ա. ՉԵԽՈՎԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 55 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ: 

Օրակարգում՝

  1. Դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի հավակնորդների ներկայացրած զարգացման ծրագրերի քննարկում: Դպրոցի տնօրենի ընտրության քվեարկություն:

2. Այլ հարցեր: 

Օրը՝   2022 թվականի հունիսի  14,

Ժամը՝   18:00,

Վայրը՝  Երևանի Ա. Չեխովի անվան հ. 55 հիմնական դպրոցի  հանդիսությունների դահլիճ:

Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամներ՝ Հասմիկ Բադալյան, Իռենա Մարտիրոսյան, 

Դպրոցի ծնողական խորհրդի նախագահ՝ Ա. Աբրամյան 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ՝

1.Ծնողական  խորհրդի նիստերը բաց են: Դպրոցի ծնողական խորհրդի կազմում չընդգրկված բոլոր ծնողները կարող են ներկա գտնվել նիստերին՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

2.Ծնողական խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է ծնողական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին:

3.Զարգացման ծրագրերի քննարկման արդյունքում դպրոցի ծնողական խորհրդում իրականացվում է փակ քվեարկություն: Ծնողական խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: 

4.Դպրոցի ծնողական խորհրդում անցկացված փակ քվեարկության արդյունքում քվեարկությանը մասնակցած ծնողական խորհրդի անդամների առավելագույն կողմ ձայներ հավաքած հավակնորդը համարվում է դպրոցի տնօրենի՝ ծնողական խորհրդի թեկնածուն: 

Հարգանքով՝  Գայանե Սաֆարյան