Աստղիկ Վիրաբյան

Ուրախ եմ ողջունելու Ձեզ մեր կայքում: Իմ անձնական և մասնագիտական հանձնառությունը մշտապես եղել է աշակերտներին անգլերենի բազմակողմ ուսուցանումը: Անգլերենի ուսումնասիրումն ինքնին շատ գրավիչ գործընթաց է: Ցանկացած օտար լեզվի իմացությունն օգնում է մեզ հասկանալու մեր մայրենի լեզուն և ճանաչելու նրա լեզվական հարստությունը: Անգլերենի ուսուցանումն իմ գիտակցական ընտրությունն է, որի միջոցով ես այս դպրոցի աշակերտներին ուսումնառության փորձ ձեռք բերելու հնարավորություն եմ ընձեռում: Այդ իսկ պատճառով ես իմ գիտելիքն ու փորձը ծառայեցնում եմ այս վեհ նպատակի իրագործմանը:
Ես իմ մասնագիտական կյանքը կապում եմ անգլերենի ուսուցման հետ: Այս դպրոցում աշխատում եմ՝ սկսած 1989 թվականից: Անգլերենի ուսուցումն ինձ համար և՛ առավելություն է, և՛ պատասխանատվություն, որը ներառում է լեզվի ուսուցման դասարանական և արտադասարանական աշխատանքների ու միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում: Ավելին, կարծում եմ, որ այս վճռական դերակատարությունն արժեքավոր է, քանի որ անգլերենի ուսուցման շնորհիվ ես կարողանում եմ աշակերտներին հաղորդակից դարձնել անգլերենի առանձնահատկություններին, ընդլայնել նրանց մշակութային ու բազմամշակութային հասկացողության շրջանակը և օժանդակել նրանց՝ ծանոթանալու անգլախոս երկրների մշակույթներին:
Անգլերենի ուսուցումն արդյունավետ իրականացնելու խնդրում չափազանց կարևոր է անգլերենի ուսուցիչների կողմից դասարանին ճիշտ հրահանգներ տալը: Ուսուցման իմ ողջ փորձառության ընթացքում ես կատարելագործել եմ աշակերտների կարիքներին համապատասխանորեն արձագանքելու իմ կարողությունը: 
Այսպիսով, ողջունում եմ Ձեր մուտքն իմ կայք և դեպի անգլերենի ուսուցման շարունակական գործընթաց: Լեզվի ուսուցումը կարելի է դիտարկել որպես լեզվական հմտությունների զարգացման շարունակական գործընթաց, որի առանցքային բաղադրիչներն են խոսքի, ընթերցանության, գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտությունները: