Դպրոցի հիմնը՝

Ա․ Չեխովի անվան համար 55 դպրոց

Դպրոցի հիմնը՝

Ա․ Չեխովի անվան համար 55 դպրոց

Դպրոցի հիմնը՝

Ա․ Չեխովի անվան համար 55 դպրոց

Դպրոցի հիմնը՝

Ա․ Չեխովի անվան համար 55 դպրոց

Միջոցառումներ

Հայտարարություն

  • երեխայի հանրային ծառայության համարանիշը (բնօրինակը և պատճենը),
  •  2 լուսանկար (3×4 չափսի),
  •  ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը
  • ծնողի օտարերկրյա քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթուղթը (բնօրինակը և պատճենը),
  • և վերևում ներկայացված փաստաթղթերը։

Արտագնա դասեր