Դպրոցի հիմնը՝

Ա. Չեխովի անվան համար 55 հիմնական դպրոց

Դպրոցի հիմնը՝

Ա. Չեխովի անվան համար 55 հիմնական դպրոց

Դպրոցի հիմնը՝

Ա. Չեխովի անվան համար 55 հիմնական դպրոց

Դպրոցի հիմնը՝

Ա. Չեխովի անվան համար 55 հիմնական դպրոց

2021-2022 ուսումնական տարի

Միջոցառումներ

Արտագնա դասեր