Դպրոցի հիմնը՝

Ա․ Չեխովի անվան համար 55 դպրոց

Միջոցառումներ

Հայտարարություն

  • երեխայի հանրային ծառայության համարանիշը (բնօրինակը և պատճենը),
  •  2 լուսանկար (3×4 չափսի),
  •  ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը
  • ծնողի օտարերկրյա քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթուղթը (բնօրինակը և պատճենը),
  • և վերևում ներկայացված փաստաթղթերը։

Արտագնա դասեր