.

   

   

   

   

   

  Դաս-միջոցառում ` նվիրված Տ հնչյուն-տառին


  Թեման` Տ հնչյուն-տառի  ուսուցում
  Ժամաքանակ` 2   դասաժամ
  Նպատակը  կամ  ուսումնառության  ակնկալվող  արդյունքները`
  ա/ Գիտելիքներ
  .բառը  վանկերի  բաժանելու կարողության  ձևավորում
  .ծանոթացում   տ  հնչյուն-տառին
  .նոր  բառեր և  իմաստներ` տպարան,գործարան,ծառերի  հատում,տնկի
  բ/ Կարողություն  և  հմտություններ
  Աշակերտը  պետք  է  կարողանա`
  .հասկանալով  պատմել   թեմատիկ  նկարը
  .հասկանալով  ընթերցել  բնագիրը
  .սահուն և  արտահայտիչ  արտասանել  աշնան  մասին  բանաստեղծությունը
  գ/ Արժեքային  համակարգ
  Աշակերտը  պետք  է`
  .կարևորի  հնչյուն-տառի  դերը  մարդու  կյանքում
  .կարևորի  ծառի,թղթի,գրքի  դերը  մարդու  կյանքում
  Դասի  ընթացքը
  Խթանման  փուլ
  Դասը  սկսվում ուղերձով
  Իրար  կպած  երկու  տերև
  Մեկը ներքև, մեկը  վերև
  Հյուրերի /Գիտունիկի  և  Ինչուիկի/ և կախարդական  տուփի  օգնությամբ  գտնում  են  Տ տառը ։Նկարների  միջոցով  գուշակում  են  հանելուկները,բառերը  բաժանում  են  վանկերի ։
  Իմաստի  ընկալման փուլ  
  Արտասանում  են  աշնան  մասին  ոտանավորներ և երգով  շնորհավորում  են  միմյանց։
  Բնագրային  աշխատանք`
  .տեքստային  աշխատանք
  Կշռադատման  փուլ
  Աշակերտները  պետք  է`
  .ներկայացնեն  աշունն  իրենց  պատկերացմամբ
  .գուշակեն  հանելուկները։