•  
    Բացօթյա գործնական աշխատանք մաթեմատիկայից: Դասի նպատակն է պրակտիկորեն կիրառել մակերեսի և ծավալի հաշվման տեսական գիտելիքները: