Օտար լեզուների, միջազգային կազմակերպությունների և հասարակայնության հետ կապերի
    մեթոդական կենտրոն