Առավել կարևոր է մեկ առարկան դիտարկել տասը տարբեր կողմերից, քան տասն առարկաներ` միակողմանի
Ա. Դիստերվեգ

 

Կայուն ու ամուր տուն կառուցելու համար պետք է ամուր ու աներեր լինի տան հիմքը: Կրտսեր դպրոցն էլ հանրակրթական համակարգի կարևորագույն մասնիկն է, որի ամրությունից և ճիշտ կառուցվածքից էլ կախված է դպրոցի հաջողությունը: