• Նինել Գասպարյան

   

  Պետք է ձգտել այն բանին, որ յուրաքանչյուր ոք տեսնի և իմանա ավելի շատ, քան տեսել և իմացել են նրա հայրն ու պապը:

  Ա.Չեխով

   

  1998 -2002 թթ. աշխատել եմ Հ. Աճառյանի անվան միջնակարգ դպրոցում որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի և փոխտնօրեն դաստիարակչական աշխատանքների գծով: 
  2002-2008թթ. աշխատել եմ Ա. Գրիբոյեդովի անվան միջնակարգ դպրոցում որպես աշխարհագրության և իրավունքի ուսուցչուհի:
  2008թ-ից աշխատում Ա. Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցում` աշխարհագրության ուսուցչուհի: Սիրում եմ աշխատանքս, քանզի անչափ սիրում եմ աշակերտներիս, նրանց անսահման վստահությունը պարտավորեցնում է մշտապես կատարելագործվել թե' որպես մարդ,  թե'  որպես մասնագետ: Կարևորում եմ առարկայի շրջանակներում աշակերտներին անհրաժեշտ գիտելիքների հաղորդումը, ինչպես նաև նրանց լավագույն բարեկամ դառնալու ցանկությունը: Աշխատում եմ հնարավորին

  ս մատչելի և հետաքրքիր մատուցել դասը` օգտվելով դիդակտիկ նյութերից և ժամանակակից տեխնիկայի նորամուծություններից, որոնցով մեր դպրոցը վերազինված է:

   

  Շնորհանդեսներ

  ИСТОРИЯ ОДНОГО АНАНАСА

   

  Եվրոպա

   

  Մարզեր