Միտքը կատարելագործելու համար պետք է ավելի շատ մտածել, քան սովորել:

Դեկարտ

Աշխարհը, առարկաներն ու երևույթները ճանաչելու, հասկանալու համար բոլոր ժամանակներում էլ ցանկացած հետաքրքրասեր մարդու ուշադրությունն են գրավել բնագիտական գիտելիքները, որովհետև դրանք ցույց են տալիս իրականության գիտական ճշգրիտ պատկերը: Այդ գիտելիքները կարևորվում են մարդու գործունեության մեջ` դառնալով նաև կիրառական, գործնական: Բնագիտական մոտեցումն ու բնագիտական մտածողությունը ոչ միայն մասնագետների, այլև մի շարք մասնագիտությունների տեր մարդկանց արդյունավետ գործունեության կարևոր նախապայմաններն են: Մեր մասնախմբի կազմում հմուտ և բանիմաց մասնագետներ են, այդ թվում` գիտության թեկնածուներ, որոնք բարեխղճորեն կատարում են իրենց աշխատանքը: