Ուսուցիչը միշտ  պետք  է  գտնվի   իր  բարձրության  վրա: Նա  աշխարհ  է  գալիս նախադրյալներով, որոնք անհրաժեշտ  են  նրա  կոչման  համար, բայց  դրանք  պետք է  խթանվեն  և  զարգացվեն: Ուսուցիչը  պետք  է  աշխատի  իր  վրա: Այն  ուսուցիչը, որը  դադարում  է  սովորելուց, դադարում  է ուսուցիչ  լինելուց: