Մեծ սպորտը մարզական մեծ բուրգի փոքրիկ, բայց երևացող վերին մասն է ընդհամենը, ու այն մշտապես ուժեղ պահելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ամուր ու հաստատուն հիմք:
Հենց այդ հիմքն է մանկապատանեկան սպորտը, երեխաների ֆիզիկական պատրաստվածությունը:
Մեր դպրոցում երեխաները ոչ միայն սիրում են սպորտը, այլև հասկանում, որ այն իրենց մարմինը ճիշտ կերտելու միջոցն է: