Աշխարհագրության ՏՀՏ դաս


    6"1" և 6"3" դասարաններում աշխարհագրության դասերը անցկացվեցին համկարգչային սենյակում: Դասերի ընթացքում օգտագործվեցին "Իմ դպրոց" կայքի նյութերը:
    Աշխարհագրության ՏՀՏ դասը շատ հետքրքիր էր ու արդյուանվետ: