• Գոհար Ավագյան

   

   

  “Intelligence plus character-that is the goal of true education.”

  Martin Luther King Jr.

   

  “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

  Nelson Mandela

   

  1994 թվականին ավարտել եմ Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտը:1996 թվականից աշխատում եմ Ա.Պ.Չեխովի անվան համար 55 դպրոցում որպես անգլերենի ուսուցչուհի: Պարբերաբար մասնակցել եմ Կրթության ազգային ինստիտուտի կազմակերպած ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրին: 2010 թվականին մասնակցել եմ Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպած “Teaching English” ծրագրին և ստացել եմ համապատասխան վկայական:
  Սիրում եմ իմ մասնագիտությունը և շատ եմ կարևորում հետևողական մասնագիտական կատարելագործումը: դասավանդելիս հաճախ եմ կազմակերպում միջոցառումներ և բաց դասեր, որոնք նպաստում են երեխաների բանավոր խոսքի և գեղագիտական ճաշակի զարգացմանը: Ձգտում եմ դասը անցկացնել դինամիկ, գրավիչ, խրախուսելով և մղելով բոլոր աշակերտներին ակտիվ մասնակցության:

   

  Teach English

   

  Learn English Today

   

  ‘’ Christmas Time Will Soon Be Here’’