«Բջջի կառուցվածք»

     

    9"6" դասարանը կենսաբնության դասը ներկայացրեց տեսանյութերով: Դասի թեման էր "Բջջի կառուցվածքը":