Պետականության թանգարան


    Հայաստանի Հանրապետության 26-ամյակին ընդառաջ 6"3" դասարանը ներկայացրեց իր գիտելիքները բաց դասին՝ "Հայոց պետականություն" թեմայի շուրջ։

Հայ ժողովրդի պատմությունը հասել է 21-րդ դար՝ վերականգնելով իր անկախությունը՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի։ Նրա հարևանությամբ ապրող շատ ժողովուրդներ, որոնք անգամ կայսրություններ են հիմնել, ընդմիշտ անհետացել են պատմության թատերաբեմից։

Աշակերտները ներկայացրեցին իրենց ինքնուրույն աշխատանքը՝պատմելով Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության անկախության հռչակման և կայացման մասին։ Կազնակերպվեց մտագրոհ հարցերով աշխատանք, վերլուծական հարցերով քննարկում։