5/1 և 5/4դասարանի սաները մասնակցեցին սպորտլանդիայի: Աշակերտների առջև դրվում էին տարբեր մարզական խնդիրներ:Ինչպես նրանք են նշում այն նպաստում է շարժողական կարողությունների ձևավորմանը, ֆիզի կական դաստիարակությանը և համատեղ աշխատելուն: