Սիրում ենք միասին զբոսնել...


    Էքսկուրսիան արտադպրոցական դաստիարակության ճյուղերից մեկն է: Արտադպրոցական դաստիարակության նպատակը սովորողների ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է, այն նպատակաուղղված է նրանց հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացմանը:


    Մի պայծառ աշնանային օր որոշեցինք քայլել ու լսել տերևների խշշոցը...


    Դասղեկի ժամ Սիրահարների այգում <Բնության հանդեպ մեր վերաբերմունքը> թեմայով