Սեպտեմբեր 23- ին 4"5" դասարանը (դասվար` Գ. Սաֆարյան) այցելեց Հ. Թումանյանի թանգարան