Երկխոսություն Զոհրապի հետ


    Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցի շրջանակներում ապրիլի 27-ին դպրոցում տեղի ունեցավ միջոցառում՝ նվիրված Գրիգոր Զոհրապին:  
    Աշակերտները ներկայացրին Զոհրապ-փաստաբանին, Զոհրապ-հայրենասերին, Զոհրապ-արձակագրին: Նրանք արևմտահայերեն գեղեցիկ և ճիշտ առոգանությամբ հնչեցրին "նորավեպի իշխան"-ի լավագույն նովելներից ավարտուն հատվածներ: