Ամանորի պայծառ տրամադրությունը թող շարունակվի ամբողջ տարի....