9"3" Դասարանում տեղի ունեցավ ամփոփիչ բաց դաս` «Էլեկտրոլիտային դիսոցում» թեմայով:
     

     

     
    Ուսուցչուհի` Մ.Հ Խաչատրյան