Ճամփորդություն Հարավային և Հարավարևելյան Ասիայով


    8"6" դասարանը ներկայացրեց տարածաշրջանը տեսանյութերով: Անդրադարձան առանձին պետությունների՝ նշելով յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները: Պետությունները ներկայացվեցին իրենց  առանձնահատուկ երևույթներով և սովորույթներով:
    Դասն ավարտվեց զվարճալի խաղ-վիկտորինայով: