8/1 դասարանը զարգացնում է նաև իր խոհարարական հմտությունները