ՀՀ Կենտրոնական բանկ  Այցելուների կենտրոնը տեղակայված է ՀՀ Կենտրոնական բանկի պատմական մասնաշենքում։ Այն առաջին անգամ իր այցելուների համար դռներն է բացել 2011 թվականին:


  Ցուցադրանքում ներկայացված են 24 ստատիկ վահանակներ, 2 ինտերակտիվ գոտիներ՝ դրամանիշերի ստուգման լաբորատորիա, բանկոմատ, 2 մուլտիմեդիային խաղեր, ազգային դրամի պատմության մասին տեսաֆիլմ, Կենտրոնական բանկի պատմության և գործունեության մասին 2 տեսաֆիլմ, գների կայունությունը և ֆինանսական համակարգի գործունեությունը բացատրող մուլտֆիլմեր, ինչպես նաև թեմատիկ տեսահոլովակներ։
  Այցելուների կենտրոնում լսեցինք.


  Հայաստանի դրամաշրջանառության պատմություն
  Հայաստանի Հանրապետության արժույթ  Դրամանիշերի/թղթադրամների ստեղծման գործընթաց
  Դրամի պաշտպանական հատկանիշներ
  Կեղծարարությունը հանցանք է
  Այցելունների կենտրոնում եղանք.


  Խաղասրահ
  Կինոսրահ
  Վաճառասրահ